Ống thép đen

Ống thép đen

Ống thép đen

Ngành hàng bạn quan tâm

Tôn Lợp

Sắt xây dựng

Rào B40

Sắt - Thép UIV

Thép hộp

Thép ống

Thép Tấm

Xà gồ

Chọn theo Nhà Sản Xuất
Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Hình Dạng
Chọn theo Giá Thành
Ống thép mạ kẽm - Ống thép đen

Sắp xếp theo:

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 1.6 x 6m, khối lượng 7.556kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 1.6 x 6m, khối lượng 7.556kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 1.6 x 6m, khối lượng 7.556kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 1.7 x 6m, khối lượng 8.00kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 1.7 x 6m, khối lượng 8.00kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 1.7 x 6m, khối lượng 8.00kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 1.9 x 6m, khối lượng 8.88kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 1.9 x 6m, khối lượng 8.88kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 1.9 x 6m, khối lượng 8.88kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.1 x 6m, khối lượng 9.762kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.1 x 6m, khối lượng 9.762kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.1 x 6m, khối lượng 9.762kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.3 x 6m, khối lượng 10.722kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.3 x 6m, khối lượng 10.722kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.3 x 6m, khối lượng 10.722kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.6 x 6m, khối lượng 11.886kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.6 x 6m, khối lượng 11.886kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.6 x 6m, khối lượng 11.886kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.9 x 6m, khối lượng 13.137kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.9 x 6m, khối lượng 13.137kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 2.9 x 6m, khối lượng 13.137kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 3.2 x 6m, khối lượng 14.40kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 3.2 x 6m, khối lượng 14.40kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 33.5 x 3.2 x 6m, khối lượng 14.40kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 1.6 x 6m, khối lượng 9.617kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 1.6 x 6m, khối lượng 9.617kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 1.6 x 6m, khối lượng 9.617kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 1.7 x 6m, khối lượng 10.193kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 1.7 x 6m, khối lượng 10.193kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 1.7 x 6m, khối lượng 10.193kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 1.9 x 6m, khối lượng 11.335kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 1.9 x 6m, khối lượng 11.335kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 1.9 x 6m, khối lượng 11.335kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.1 x 6m, khối lượng 12.467kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.1 x 6m, khối lượng 12.467kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.1 x 6m, khối lượng 12.467kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.3 x 6m, khối lượng 13.56kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.3 x 6m, khối lượng 13.56kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.3 x 6m, khối lượng 13.56kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.6 x 6m, khối lượng 15.24kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.6 x 6m, khối lượng 15.24kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.6 x 6m, khối lượng 15.24kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.9 x 6m, khối lượng 16.87kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.9 x 6m, khối lượng 16.87kg

Ống thép tròn Hữu Liên Ø 42.2 x 2.9 x 6m, khối lượng 16.87kg

Ống thép Hữu Liên Ø 42.2 x 3.2 x 6m, khối lượng 18.60kg

13.950 đ

Ống Thép Hữu Liên

Ống thép Hữu Liên Ø 42.2 x 3.2 x 6m, khối lượng 18.60kg

Ống thép Hữu Liên Ø 42.2 x 3.2 x 6m, khối lượng 18.60kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 1,6 x 6m, khối lượng 4.642kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 1,7 x 6m, khối lượng 4.907kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 1,9 x 6m, khối lượng 5.484kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 2.1 x 6m, khối lượng 5.938kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 2.3 x 6m, khối lượng 6.435kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 21,2 x 2.6 x 6m, khối lượng 7.26kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 1.6 x 6m, khối lượng 5.933kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 1.7 x 6m, khối lượng 6.279kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 1.9 x 6m, khối lượng 6.961kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 2.1 x 6m, khối lượng 7.704kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 2.3 x 6m, khối lượng 8.286kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

13.950 đ

Ống Thép Vinaone

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

Ống thép tròn Vinaone Ø 26.65 x 2.6 x 6m, khối lượng 9.36kg

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo