Tấm nhựa lấy sáng polycarbonate rỗng ruột

Tấm nhựa lấy sáng polycarbonate rỗng ruột

Tấm nhựa lấy sáng polycarbonate rỗng ruột

Ngành hàng bạn quan tâm

Tôn Lợp

Sắt Thép Xây Dựng

Rào B40

Sắt - Thép UIV

Thép hộp

Thép ống

Xà Gồ

Thép Tấm

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Hình Dạng
Chọn theo Giá Thành
Tấm nhựa lấy sáng polycarbonate rỗng ruột

Sắp xếp theo:

-21%

Tấm lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột, tấm nhựa lấy sáng thông minh  5mm 4mm 4.5mm 10mm 2100 x 5800

550.000 đ 700.000 đ

Tấm nhựa lấy sáng polycarbonate rỗng ruột

Tấm lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột, tấm nhựa lấy sáng thông minh 5mm 4mm 4.5mm 10mm 2100 x 5800

Tấm lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột, tấm nhựa lấy sáng thông minh 5mm 4mm 4.5mm 10mm 2100 x 5800

-13%

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2100 x 6000 x 10mm

1.950.000 đ 2.230.000 đ

Tấm nhựa lấy sáng polycarbonate rỗng ruột

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2100 x 6000 x 10mm

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2100 x 6000 x 10mm

-24%

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2100 x 5800 x 4.5mm

600.000 đ 790.000 đ

Tấm nhựa lấy sáng polycarbonate rỗng ruột

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2100 x 5800 x 4.5mm

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2100 x 5800 x 4.5mm

-18%

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2100 x 5800 x 5mm

700.000 đ 850.000 đ

Tấm nhựa lấy sáng polycarbonate rỗng ruột

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2100 x 5800 x 5mm

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2100 x 5800 x 5mm

-18%

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2100 x 5800 x 4mm

450.000 đ 550.000 đ

Tấm nhựa lấy sáng polycarbonate rỗng ruột

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2100 x 5800 x 4mm

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột 2.100 x 5.800 x 4mm

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo