Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Ngành hàng bạn quan tâm

Tôn Lợp

Sắt xây dựng

Rào B40

Sắt - Thép UIV

Thép hộp

Thép ống

Thép Tấm

Xà gồ

Chọn theo Công Nghệ
Chọn theo Hình Dạng
Chọn theo Giá Thành
Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Sắp xếp theo:

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x5.0x 6m, khối lượng 135.65kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x5.0x 6m, khối lượng 135.65kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x5.0x 6m, khối lượng 135.65kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x4.5x 6m, khối lượng 122.59kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x4.5x 6m, khối lượng 122.59kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x4.5x 6m, khối lượng 122.59kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x4.0x 6m, khối lượng 109.42kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x4.0x 6m, khối lượng 109.42kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x4.0x 6m, khối lượng 109.42kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.9 x 6m, khối lượng 106.78kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.9 x 6m, khối lượng 106.78kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.9 x 6m, khối lượng 106.78kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.8 x 6m, khối lượng 104.12kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.8 x 6m, khối lượng 104.12kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.8 x 6m, khối lượng 104.12kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.7 x 6m, khối lượng 101.47kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.7 x 6m, khối lượng 101.47kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.7 x 6m, khối lượng 101.47kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.5 x 6m, khối lượng 96.14kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.5 x 6m, khối lượng 96.14kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.5 x 6m, khối lượng 96.14kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.4 x 6m, khối lượng 93.47kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.4 x 6m, khối lượng 93.47kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.4 x 6m, khối lượng 93.47kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.2 x 6m, khối lượng 88.12kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.2 x 6m, khối lượng 88.12kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.2 x 6m, khối lượng 88.12kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.1 x 6m, khối lượng 85.43kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.1 x 6m, khối lượng 85.43kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100 x 200 x3.1 x 6m, khối lượng 85.43kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x3.0x6, khối lượng 82.75kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x3.0x6, khối lượng 82.75kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x3.0x6, khối lượng 82.75kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.9x6, khối lượng 80.05kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.9x6, khối lượng 80.05kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.9x6, khối lượng 80.05kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.8x6, khối lượng 77.36kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.8x6, khối lượng 77.36kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.8x6, khối lượng 77.36kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.7x6, khối lượng 74.65kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.7x6, khối lượng 74.65kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.7x6, khối lượng 74.65kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.5x6, khối lượng 69.24kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.5x6, khối lượng 69.24kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.5x6, khối lượng 69.24kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.4x6, khối lượng 66.52kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.4x6, khối lượng 66.52kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.4x6, khối lượng 66.52kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.3x6, khối lượng 63.80kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.3x6, khối lượng 63.80kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.3x6, khối lượng 63.80kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.2x6, khối lượng 61.08kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.2x6, khối lượng 61.08kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.2x6, khối lượng 61.08kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.1x6, khối lượng 58.35kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.1x6, khối lượng 58.35kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.1x6, khối lượng 58.35kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.0x6, khối lượng 55.62kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.0x6, khối lượng 55.62kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x2.0x6, khối lượng 55.62kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x1.9x6, khối lượng 52.88kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x1.9x6, khối lượng 52.88kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x1.9x6, khối lượng 52.88kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x1.8x6, khối lượng 50.14kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x1.8x6, khối lượng 50.14kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 100x200x1.8x6, khối lượng 50.14kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x5.0x6, khối lượng 135.65kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x5.0x6, khối lượng 135.65kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x5.0x6, khối lượng 135.65kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x4.5x6, khối lượng 122.59kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x4.5x6, khối lượng 122.59kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x4.5x6, khối lượng 122.59kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x4.0x6, khối lượng 109.42kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x4.0x6, khối lượng 109.42kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x4.0x6, khối lượng 109.42kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.9x6, khối lượng 106.78kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.9x6, khối lượng 106.78kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.9x6, khối lượng 106.78kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.8x6, khối lượng 104.12kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.8x6, khối lượng 104.12kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.8x6, khối lượng 104.12kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.8x6, khối lượng 104.12kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.8x6, khối lượng 104.12kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.8x6, khối lượng 104.12kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.7x6, khối lượng 101.47kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.7x6, khối lượng 101.47kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.7x6, khối lượng 101.47kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.5x6, khối lượng 96.14kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.5x6, khối lượng 96.14kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.5x6, khối lượng 96.14kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.4x6, khối lượng 93.47kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.4x6, khối lượng 93.47kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.4x6, khối lượng 93.47kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.2x6, khối lượng 88.12kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.2x6, khối lượng 88.12kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.2x6, khối lượng 88.12kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.1x6, khối lượng 85.43kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.1x6, khối lượng 85.43kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.1x6, khối lượng 85.43kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.0x6, khối lượng 82.75kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.0x6, khối lượng 82.75kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x3.0x6, khối lượng 82.75kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.9x6, khối lượng 80.05kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.9x6, khối lượng 80.05kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.9x6, khối lượng 80.05kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.8x6, khối lượng 77.36kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.8x6, khối lượng 77.36kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.8x6, khối lượng 77.36kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.7x6, khối lượng 74.65kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.7x6, khối lượng 74.65kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.7x6, khối lượng 74.65kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.5x6, khối lượng 69.24kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.5x6, khối lượng 69.24kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.5x6, khối lượng 69.24kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.0x6, khối lượng 55.62kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.0x6, khối lượng 55.62kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x2.0x6, khối lượng 55.62kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x1.9x6, khối lượng 52.88kg

13.950 đ

Thép hộp mã kẽm Hòa Phát

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x1.9x6, khối lượng 52.88kg

Thép hộp vuông đen Hòa Phát 150x150x1.9x6, khối lượng 52.88kg

« 1 2 3 4 5 »

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Zalo